Fabriano work in progress

ProgressBrillen

I have been working on my Fabriano’s work. When it’s done I’m already comfortable in there. I hope, however, that the jury will select it. But there is still a lot of work going on and meanwhile there are other things going on. So I can not concentrate on 115%. I also make this text in between, because it has been a while since the previous one. Everything is noa the wuppen!

Advertenties

Fabriano Proportions for this year

Verhouding half blad

 

 

I started making the composition for the watercolor for Fabriano 2018. This year no full size  leaf but a half leaf. I’m signing it out. The propositions are not really good for me. It’s either to narrow or to wide. This is good if you paint landscapes, alleys, flowers because they usually paint them on a little greater leaf and then when it’s finished they choose the best part with a passe-partout. But if the subject  of your idea or a composition is a figure with a figure or a head, you have problems. So I’m going to paint a passe-partout painting with left and right much more white than on the bottom and top to capture the disproportion. On a full size leaf the head is 20 to 25 cm there is sufficient place for details and to paint them. But on a half size  a head is 10 to 12.5 cm and then that’s not possible. So you need to figure out something else. Decision: NOT Happy! Everything is noa the wuppen!

FabrianoInAcquarello 2018

FabrianoInAcquarello2018LeaderVoor de zesde keer ben ik uitgenodigd om de leider van de Belgische Aquarel delegatie in Fabriano te zijn.  Op de dag van vandaag is communicatie geen probleem of zou geen probleem mogen zijn. Iedereen heeft een telefoon,computer en GSM. Je kan dus met iedereen telefoneren, mailen en SMS-en. Maar antwoorden terug ontvangen…. hoort er dat ook bij? Dat is zo iets waar ik me ieder jaar aan erger. Ik heb nog steeds van een 20-tal aquarellisten geen antwoord of reactie ontvangen op mijn vraag of ze meedoen en in welke mate. Dit is iets wat men vroeger in de les wellevendheid leerde maar blijkbaar bestaat dit vak niet meer en moet je dit dus ook niet meer toepassen. Ook van de hele Franstale gemeenschap wacht ik ook nog op antwoord, dit is enigzins normaal daar alles via hun voorzitter loopt, alhoewel ik dat liever anders had, maar soit. Het is ieder jaar een feest daar in Fabriano en die al eens meegingen willen er meestal terug bij zijn. Een zestig-tal landen doen mee en ongeveer 1.000 aquarellen zullen er te zien zijn. Dat is allemaal erg LEUK als je éénmaal weet wie mee wil en kan doen. Je moet uit de kandidaten selecteren en keuzes maken. Maar eer je zo ver bent moet je toch ieder jaar weer een erg zure appel doorbijten. Vermits de inschrijving voor ons land beperkt is moeten je dus aquarellisten teleurstellen en er zijn mensen die me dat erg kwalijk nemen als hun aquarel niet bij de verkozen werken hoort. Om onheil te voorkomen heb ik een jury samengesteld en toch rekenen ze mij dat persoonlijk aan.  Ik wacht nu nog enkele dagen en dan sluit ik de inschrijvingen want dan moeten de regels en data door gegeven en kan de selectie beginnen. Kan je dat begrijpen, als je een vraag krijgt daar gewoon niet antwoorden!!! Ik vraag als antwoord slechts: A, B of NEEN. Dan is toch alles noa de wuppen zekers.

Onbekend bij de geportretteerde. Unknown to the portrayed.

Herman Reynders861

On Sunday I met our governor at the Thor Park in Waterschei. I just walked because I met him in the housefrom the province of Limburg and then again in his office where I had a nice chat with him while drinking a bottle of champagne and then we did another photo session. I later delivered him the portrait I made of him. After that we sat together at the Velinx all afternoon at public auction for a good purpose of his portrait. He promised me that when it would hang up he would invite me and drink something. He found the portrait very beautiful, he still told me. So I just walked on him and, even after I imagined, he did not know who was against him. This was again a very very pleasant experience, and again, the importance of some cultural fait-divers in our society proved to be the same. The only lesson I learned from this is how important the disclosure of such a fact is. Because when I got the assignment it had to be an unusual portrait and I proposed to portray the governor with uncovered upper body. Everyone agreed and thought about the institution that gave me the assignment without sharing this, then a very subtle title to make it known: “Van den Broeck makes a governor’s nude portrait”. In the morning, I received a whole lot of phones from different newspapers and even from the television and just by the words “nude” and “governor”. So, interest in “art”.

Zondag kwam ik onze gouverneur tegen in het Thor-park in Waterschei. Ik stapte er gewoon naar toe omdat ik hem al ontmoette in het Limburgs provincie huis en daarna nog eens in zijn ambtswoning waar ik een fijne babbel met hem had tijdens het nuttigen van een fles champagne en daarna deden we nog een fotosessie. Ik bezorgde hem later het portret dat ik van hem maakte. Daarna zaten we een hele namiddag in de Velinx samen aan tafel bij openbare veiling voor een goed doel van zijn portret. Hij beloofde me dat wanneer het zou ophangen hij me zou uitnodigen en er iets opdrinken. Hij vond het portret heel mooi liet hij me nog weten. Nu stapte ik dus gewoon op hem toe en hij wist, zelfs nadat ik me voorstelde, niet wie tegen over hem stond. Dit was dus weer eens een zeer zeer aangename ervaring en hieruit bleek maar weer eens de belangrijkheid van sommige culturele fait-divers in onze samenleving. De enige les die ik er uit leerde is hoe belangrijk de bekendmaking van zo’n feitje is. Want toen ik de opdracht kreeg moest het een ongewoon portret zijn en ik stelde voor om de gouverneur te portretteren met ontbloot bovenlijf. Iedereen was akkoord en de instelling die me de opdracht gaf bedacht, zonder me dit mede te delen, daarna een heel subtiele inkleding om het kenbaar te maken: “Van den Broeck maakt een naaktportret van de gouverneur”. ’s Morgens reeds ontving ik een resem telefoons van verschillende kranten en zelfs van de televisie en dit gewoon door de woorden “naakt” en “gouverneur”. Dus toch belangstelling voor “kunst”. Neen nao de wuppen is het nie.

Try-out in progress on Santoni pulp

Try out 2017 09

Try out B 2017 09

The first try-out in progress with new eyes and new glasses. It’s getting used to, but I’m looking forward to it. This paper from Lorenzo Santini is so soft that I can not correct anything or even use a drawing gum. Occasionally changing glasses is not useful but if the rest is successful…We will have to learn to live with it. That’s all folks and it’s not to the wuppen.