Selecteren zal een helse karwei worden

l_og_o2017

Ik nodigde een poosje geleden 45 aquarellisten uit om deel te nemen aan FabrianoInAcquarello, de jaarlijkse hoogmis van de aquarel. Ik weet ondertussen dat sommigen het normaal vinden om niet te antwoorden en die geven me het gevoel dat ik hun stalk. Na geduldig wachten en veel geduld, is mijn lijst met aquarellisten die me beloven een werk ter selectie te zullen geven klaar. Van het AIB alleen selecteerde ik de voorbije over de voorbije 4 jaar 75 leden. Je krijgt dan ook de kritiek, en dat is maar normaal, dat het altijd dezelfden zijn. En dat is ook zo, er is een gedeelte van de leden die nooit meegaan en ook nooit antwoorden. Dus die kritiek is heel terecht maar daar kan de delegatieleider niets aan veranderen. Die kritiek krijg ik niet zelf, neen dat komt dan via via “Er is nogal wat ongenoegen dat het altijd dezelfden zijn die naar Fabriano mogen gaan”??? Nu zijn er voor het eerst ook 12 Francofone aquarellisten die zich opgegeven hebben. En nu zal mij de ondankbare taak wachten om daar de 15 beste aquarellen uit te kiezen/selecteren om te verzenden naar Fabriano. Ik neem graag leden mee, die ik zo tracht te motiveren omdat ze niet dadelijk uitzicht hebben op oa kernlidmaatschap en dus deelname aan de Europese Aquarel vereniging. Dus zal ik nu en dat weet ik, de helft van die kandidaten moeten teleurstellen, daar kan ik niets aan veranderen. Ik hoop maar dat ze me de keuze zeer, zeer moeilijk gaan maken want dat wil zeggen dat we met heel veel goede aquarellen naar de nu weer zo door aardbevingen geteisterde regio gaan. Maar zelf moet ik ook nog een goed werk zien te produceren en ik ben nog volop met verval bezig. Werk maar rustig door, hoor! En mocht je dit toevallig lezen, geef dan eens een reactie want ik denk dat ik hier voor de wuppe van de hond schrijf.

Advertenties

April is nog lang maar het werk er aan moet nog beginnen….

l_og_o2017

Ik heb enkele dagen geleden de uitnodigingen om deel te nemen aan FabrianoInAcquarello 2017 verzonden, nu nog maar alleen aan de leden van het AIB. De rest van België moet zelf contact met me opnemen volgens de inrichters. De plaatsjes zijn beperkt en ondanks ik in de uitnodiging vermelde dat ik geen herinneringen of geen nieuwe vraag zal verzenden heb ik na 5 dagen nog maar van de helft antwoord ontvangen. Kan je dat begrijpen! Wel ik niet maar dit blijkt zo te zijn in tijden van over communicatie. Iedereen is steeds on line en met zijn speeltje bezig maar gewoon antwoorden of de telefoon opnemen…noway want men ziet wie belt en wie de mail heeft verzonden. Maar voor deze zaak is antwoorden en correct en vlug reageren noodzakelijk. Maar mochten er nu niet-AIB leden meedoen dan zou je wat horen. Ik ga nu voor de 5de keer en ik weet het al een beetje, maar denk toch steeds onze leden zullen wel blij zijn en vlug reageren…niet dus. De vorige keer stuurde ik 67 uitnodigingen en ik stuurde 20 aquarellen van leden naar ginder, samen met de aquarel van de leider zijn er dat 21, en ik moest NIEMAND teleurstellen. Een zeer kleine minderheid liet ook weten dat het niet ging en al de rest ga ik ook niet/nooit meer uitnodigen.

Mocht je dit per toeval lezen dan is het niet verboden te reageren dan staat dat hier niet voor de wuppen.

FabrianoInAcquarello 2017 in preparazione!

fabriano-2017_n

Ik heb de vraag ontvangen om ook volgend jaar voor de 5de keer delegatieleider te zijn voor Belgische inzending van FabrianoInAcquarello 2017. Ook ontving daardoor de nieuwe richtlijnen van dit wereldevenement op aquarel gebied. Ik ben dit jaar de enige selectie heer voor gans België. De inzending per land is dit jaar beperkt tot 15 aquarellen en dan nog enkelen digitaal. Van ons AIB nodigde ik al enkele mensen uit, maar ik moet oppassen daar dit er opnieuw minder zijn dan vorig jaar. In 2015 kon ik 30 aquarellen selecteren, in 2016 nog 20 aquarellen en nu dus nog slechts 15. Het is natuurlijk goed dat men dit doet want zoals dit jaar 750 aquarellen gaan bekijken dat is een helse tocht. Vooral daar sommige delegatieleiders blijkbaar gewoon in hun “straatje” selecteren en je dan ook een nogal wisselende kwaliteit krijgt. Maar ik kijk er naar uit alleen is het nog een heel werk eer we zover zijn. Eerst de deelnemers selecteren, dan de lijsten opmaken en de digitale bestanden, bekijken op hun kwaliteit en deze verzenden, de betalingen ontvangen en doorstorten en daarna de werken zelf verzenden. Dus daar komt heel wat bij kijken. Ook ga ik vanaf dit jaar iemand die zich niet aan de afspraken kan of wil houden, gewoon laten. Geen herinneringen meer want anders blijf je bezig en dit gezegd zijnde zijn er toch ongeveer de helft die geen enkele reactie in huis heeft. Kan je dat geloven. Ik verwacht geen proza maar gewoon neen of bedankt het gaat niet is voldoende. Ook gewoon “ja” kan volstaan, maar reageren is blijkbaar bij sommigen te veel gevraagd. Het is nu wachten op de aquarellen van de kandidaten en dan in eer en geweten selecteren. Maar eenmaal dit voorbij is loopt het normaal als een treintje. Het enig onaangename is dat je een ganse dag kwijt bent voor ocharme 1.50 u vliegen.

En mocht er iemand zijn die dit gelezen heeft dan mag je ook reageren, erg graag zelfs.