Mooie uitnodiging en ik één van de 5 Belgen maar…

Salon de l Aquarelle de BelgiqueEen 14-tal dag geleden ontving ik een uitnodiging om één van de 60 uitgenodigden te zijn op het Salon de l’Aquarelle de Belgique in Brussel op Tour & Taxis. Ik was uitermate blij tot ik al de voorwaarden kon zien. Het zou mij 250 € kosten,maar ik moest ook nog een talentvol petekind zoeken die ook nog eens 220 € moest ophoesten.Ik heb lang nagedacht, want een erg mooie locatie met zeer veel andere sterke aquarellisten. Ik was natuurlijk ook zeer opgetogen omdat er maar 5 Belgen waren die een dergelijke uitnodiging ontvingen. Dit alles streelde mijn ego. Maar bij dat nadenken begon ik eens te tellen hoeveel ik zelf al investeerde in mijn kunstwerken. Ik schilder reeds 62 jaar, ging naar school, volgende verschillende cursussen en stages, ik laat mijn werken steeds degelijk inlijsten, koop alléén het allerbeste materiaal en tracht steeds het meeste duurbare papier of doek te gebruiken, ik ga naar het buitenland voor stages en schilderworkshops, ik ben duizenden uren bezig met dit vak….is dit niet genoeg??? Moet ik nu zelf nog gaan betalen om mijn werken ergens te hangen? Ik deed een oproep om steun en ontving juist één vriendelijke reactie. Ik besloot hetvolgende: Ik doe NIET mee in Tour & Taxis en mijn zou MIJ eigenlijk moeten uitbetalen om deel te nemen. Ik schreef de initiatienemer een vriendelijke brief om mijn standpunt uit te leggen en ben blij met mijn besluit. De artiest is steeds de sigaar maar ik doe er niet meer aan mee!

Advertenties

Mag ik AUB naar de dokter…

Kan ik naar de dokter logo copyJe moet tegenwoordig al van goede huizen komen om bij een geneesheer te geraken.  Daar ik binnen enkele dag naar Italië vertrek en iets in mijn nek voelde wilde ik even uit voorzorg een dokter raadplegen. Maar een zeer groot probleem, ik heb dit niet op voorhand geregeld en ik heb dus geen afspraak gemaakt. Ik ging naar de groepspraktijk en men vroeg aan de balie heb je een afspraak “Neen want ik was niet van plan ziek te gaan worden” dus wachten en later terug komen. Dan maar bij een vriend dokter, maar op de deur een klever ” Alleen op afspraak”. Ik had dit vorige maand al eens aan de hand met de tandarts en ik kreeg een afspraak 45 dagen later???Ik ken voor zover ik weet niemand die zijn ziekte op zijn agenda inschrijft. Ik was ook zo dom om dit niet te plannen. Maar daar sta je dan en dan maakt men zich druk dat er zoveel mensen op de spoed belanden. Ik vind dit toch wel een probleem maar blijkbaar ben ik de enige? Je hebt toch geen keuze in bepaalde gevallen dus met spoed naar de spoed. Natuurlijk moet een dokter ook een leven hebben, daarom verenigen ze zich toch in een groepspraktijk, maar denkt men ook ooit aan de patiënten? Ik ga al niet zo vlug, ook omdat je bijna op voorhand kan aanvoelen wat er zich gaat voordoen en dan na lang twijfelen beslis je uiteindelijk  om toch maar te gaan en dan MAG het niet. Sorry, dan maar nooit meer ziek, ik vertik het om nog ziek te worden …wat denken ze wel!

Opdracht meer dan volbracht

Aurélie 1A

Zoals jullie allemaal wel weten maak ik soms op aanvraag een opdracht. Ik heb zo enkele fans, dat wil zeggen dat ze van mijn werk houden en dat ook laten zien. Vandaar dat ik soms de kinderen of kleinkinderen mag schilderen en dat is steeds fijn om te doen. Zo nu ook weer, buiten die opdracht voor een goede doel is dit ook leuk en kinderen zijn toch steeds een erg dankbaar onderwerp.De kinderen zelf kun je niet zo sturen als een volwassenen. Een portret van een volwassene daar kan je veel meer inleggen dan bij kinderen. Kinderen kun je niet zo sturen of regisseren. Je mag al blij zijn als ze even je aandacht krijgen en dus even poseren maar dit is per kind anders en de meesten vooral zo kleine ongeveer 3 jaar dat is niet eenvoudig. En als het dan lukt is dat uitermate fijn. En een kinderportretje is toch zo ontwapenend en fris. Bij zo een portretje moet er ook niet te veel inbreng en sturing zijn van de kunstenaar en niet teveel je ding opdringen, dat kan ik zonder probleem met mijn zelfportretten en portretten van volwassenen waar ik vrij ben.

Opdracht volbracht

Herman Reynders861

Een vriend vroeg me een atypisch portret te maken van een bekende Limburger. Normaal doe ik dat niet, want ik krijg dit soort vragen al te dikwijls. Je kan voor jan en alleman gratis werken, aan vragen is er absoluut geen tekort. Na de vraag komt dan een kleine bijkomstigheid  “we hebben geen budget”. Maar zeer, zeer af en toe kan er buiten Ter Heide nog iets gedaan worden en dan moet het toch een gelijksoortige instelling zijn. Want je moet het zeggen zoals het is men weet je in die omstandigheden te vinden. Betaalde opdrachten…dat is een ander paar mouwen. Ik maakte ooit in opdracht een portret van een politieker omdat men af wou van die statieportretten. Ik maakte na ettelijke contacten een zeer mooi portret dat achteraf nog mocht pronken op “Pose geportretteerd” in het CC Hasselt maar ik schilderde deze politieker zoals ik hem meemaakte, leerde kennen en dat was een zeer eenvoudige man en ik schilderde hem op de meest eenvoudige manier, in een ligstoel voor zijn garagepoort. De aandachtige kijker kon er bij bestudering allerlei bijzonderheden ontdekken. Maar dan moest je zeer aaandachtig kijken. Geportretteerde en opdrachtgever uitermate tevreden, maar de politiekers braken het af tot op de grond. Gedaan met het vernieuwen van de statieportretten. Zo zie je maar. Bij dit soort mensen moet al de glimmer, glans en glorie van het fake portret afstralen.Een gewone man van vlees en bloed, dat kan toch niet bij zo’n belangrijke functie (?).

Voorstel Crowdfunding

Muze kl IMG_0124

Ik ben een fervente muziekliefhebber en ik merk ook bij deze artiesten dat ze wat in de kou blijven staan en daarom allerlei projecten uit de grond stampen zoals Crowdfunding. Indien je daar aan mee doet krijg je bv de nieuwe CD veel vroeger, je naam staat in de lijst die op die CD komt, CD met handtekening of persoonlijke opdracht, gratis streaming, T-shirts enz enz. Ik kreeg nu een uitnodiging voor een tentoonstelling maar ik vind de uitgave voor mij bij al wat ik al doe voor mijn werken overal te brengen en te maken, te hoog. Daarom zoek ik ondersteuning. Zo kwam ik via via ook op het idee om voor mezelf eens iets te doen zoals ik al geruime tijd vragen en voorstellen ontvang van interessante muzikanten. Ik probeer dit en we zullen zien, wat het geeft. Hier volgt de tekst:

Crowdfunding project Tejo op Tour & Taxis

Ik wil een bedrag  inzamelen om deel te nemen aan een grote aquareltentoonstelling.

Dit bedrag omvat het gebruik van 4 panelen op het “Salon de l’Aquarelle de Belgique“ dat zal plaatsvinden op de vermaarde site Tour & Taxis te Brussel. In het hart van Europa gelegen. Deze crowdfunding werkt volgens de regel van alles of niets. Met andere woorden, als ik mijn doelstelling niet haal, ontvangt ik niets.

Het bedrag is 340 € en omvat :

– 1 uitnodiging voor 2 personen op de vernissage van de tentoonstelling. Deze uitnodiging dient ook als gratis ingang gedurende de ganse tentoonstelling (waarde 90 euro);

– 1 gratis toegangstiket voor 2 personen gedurende de ganse tentoonstelling (waarde 90 euro);

– het gestorte bedrag kan bijna volledig in mindering gebracht worden bij aankoop/bestelling van een van mijn werken.

Wie: Tejo Van den Broeck, tejovandenbroeck@telenet.be, 011422004

Wat en Waar: 4 panelen op “Salon de l’Aquarelle de Belgique“ in Tour & Taxis te Brussel

Hoe: via Crowdfunding deze tentoonstelling mogelijk maken

Waarom: Omdat ik zelf door tijd, schilderen en ervaring erg veel investeer en het daarom alleen wil doen als ik een ruggesteun krijg. Het kost mij zelf verschillende duizenden euro’s en dan ook nog zelf deze wanden huren dar wil ik ondersteuning voor.

Weinig tijd want ik moet ten laatste op 22 april de storting overmaken. 

Besparingen…en al heel lang en vooral in de artistieke sector

buy art before_nWij, de artiesten, maken het dagelijks mee en we zitten tussen 2 vuren. De overheid in de artistieke sector heeft geen geld meer voor de artiesten. Behalve voor de ZEER GROTEN maar ook enkel zij voelen het niet. Maar ook de artistieke burger die vroeger al eens iets kocht wat hij mooi vond of waar hij in geloofde die kan dit niet meer. Dit is dus ook gedaan. En wij die die drang hebben, die passie, wij doen verder omdat wij anders kapot gaan. De werken staan hier meters dik, ik kan zo ergens tentoonstellen, maar de enigen die je nog willen overhalen, ze doen dit uit winstbejag en louter daarom. Want je moet zelf het risico nemen en er voor betalen ook nog. Maar kom op, Tejo begin niet zeuren en terug aan het werk. Want dat is het wat ons, mij vooral in leven blijft houden. Hier nog eens dat van gisteren waar ik welgeteld één (1) reactie op kreeg. Voor het goede doel weten ze me WEL steeds te vinden, toch eigenaardig. Maar ik maak ook hier zelf een keuze, ik ben ten slotte HUISartiest van Ter Heide en echt heel erg uitzonderlijk werk ik dan nog eens voor een ander goed doel.

De inrichters van tentoonstellingen denken dat artiesten/aquarellisten rijk zijn, dat is ook zo maar het is rijk aan ideeën. Ik kreeg een selectie voor een blijkbaar zeer interessant project/tentoonstelling en in mijn kennissenkring, kunstenaars/aquarellisten, is er, blijkt uit een rondvraag, niemand die geselecteerd werd. Waaw zal je zeggen of denken, ik ook trouwens maar dan begin je de voorwaarden te lezen en dan is er al dadelijk veel minder blijdschap. Je moet een aanzienlijke som betalen en nog eens iemand zoeken waar je peter wil van zijn en die moet een bijna even grote som betalen om te mogen deelnemen. Ik heb contact met een bevriende buitenlandse aquarellist en hij moet maar één tiende betalen van wat ik moet storten. Ik kom ook nergens verder te weten wie ook nog meedoet, de inrichter wil dit niet mededelen. Het ziet er een erg mooi project uit op een fantastische locatie en duurt 9 dagen. Wat moet ik doen? De inrichter laat me ook nog weten dat hij erg uitkijkt naar mijn deelname. Ik wil wel deelnemen maar deze som betalen trekt me niet aan. Mocht ik een sponsor vinden die in ruil voor een artistieke wederdienst van mij, in de vorm van bv een werk, dan zou dit zeer fijn zijn en kunnen we verder praten. Maar het moet snel gaan ik kreeg dit verzoek op paasdag en het moet voor 25 april reeds gestort zijn, maar ik vertrek op 22 april naar Fabriano, dus het is kort dag. Zijn er mensen die hier een oplossing voor weten of willen helpen? Laat maar iets weten en dit kan in de vorm van crowdfunding of sponsoring. Mocht je meer willen weten contacteer me op mijn emailadres: tejovandenbroeck@telenet.be. Voor discretie zorg ik wel.

Crowdfunding of sponsoring???

berggeld

De inrichters van tentoonstellingen denken dat artiesten/aquarellisten rijk zijn, dat is ook zo maar het is rijk aan ideeën. Ik kreeg een selectie voor een blijkbaar zeer interessant project/tentoonstelling en in mijn kennissenkring, kunstenaars/aquarellisten, is er, blijkt uit een rondvraag, niemand die geselecteerd werd. Waaw zal je zeggen of denken, ik ook trouwens maar dan begin je de voorwaarden te lezen en dan is er al dadelijk veel minder blijdschap. Je moet een aanzienlijke som betalen en nog eens iemand zoeken waar je peter wil van zijn en die moet een bijna even grote som betalen om te mogen deelnemen. Ik heb contact met een bevriende buitenlandse aquarellist en hij moet maar één tiende betalen van wat ik moet storten. Ik kom ook nergens verder te weten wie ook nog meedoet, de inrichter wil dit niet mededelen. Het ziet er een erg mooi project uit op een fantastische locatie en duurt 9 dagen. Wat moet ik doen? De inrichter laat me ook nog weten dat hij erg uitkijkt naar mijn deelname. Ik wil wel deelnemen maar deze som betalen trekt me niet aan. Mocht ik een sponsor vinden die in ruil voor een artistieke wederdienst van mij, in de vorm van bv een werk, dan zou dit zeer fijn zijn en kunnen we verder praten. Maar het moet snel gaan ik kreeg dit verzoek op paasdag en het moet voor 25 april reeds gestort zijn, maar ik vertrek op 22 april naar Fabriano, dus het is kort dag. Zijn er mensen die hier een oplossing voor weten of willen helpen? Laat maar iets weten en dit kan in de vorm van crowdfunding of sponsoring. Mocht je meer willen weten contacteer me op mijn emailadres: tejovandenbroeck@telenet.be. Voor discretie zorg ik wel.

Maar vlug terug aan de drug…die schilderen toch voor me is.

Akwa Rel1Ik ben op dit ogenblik bezig met een opdracht en ondertussen draait de wereld door. Ik hoor van een door mij goed bekende persoon, dat de prijzen van mijn werken te hoog zouden zijn, maar hij is al meer dan 10 jaar noch op een opening noch op een tentoonstelling geweest. Vrienden aquarellisten vragen in dit verband soms “wat moet ik vragen voor een aquarel?” Ook in de aquarelvereniging is dit een punt ter discussie. Iemand zegt je mag niet te weinig vragen, zeker niet want anders hecht men er geen waarde aan en jijzelf laat dit eveneens merken door zo weinig te vragen. Onlangs was ik op een tentoonstelling van een 80-jarige artieste en ze had een hele stapel aquarellen klaar liggen voor 50,00 €. Natuurlijk verkocht ze veel werk. Ik ben nu op zoek gegaan naar een formule om zo iets te berekenen en echt het bestaat. Ik berekende even de prijs van mijn werken en ik moet besluiten dat de prijs voor mijn werken veel, veel, veel te laag is. Mijn prijzen komen overeen met de prijzen van een artiest die enkele jaren afgestudeerd is. Je moet de oppervlakt van je werk vermenigvuldigen met een coëfficiënt en die gaat van een absolute amateur, niveau schoolkind over een aardige amateur, werk van studenten of lopende band-werk uit lage lonen landen en net van de kunstacademie (of andere serieuze opleiding), iemande die 5-6  jaar bezig is, gevorderd, lokaal bekend, gerenommeerd, regionaal of landelijk (redelijk) bekend tot beroemd, landelijk bekend. Ik ben het wel degelijk eens met deze manier van berekenen en ga straks mijn prijslijst aanpassen. Al gedane voorstellen en afspraken blijven gelden , maar voor de nieuwe ga ik de berekening maken op basis van de coëfficiënt voor gerenommeerd, regionaal of landelijk (redelijk) bekend. Zo is dit al opgelost. Dan krijg ik ook aanvragen om tentoon te stellen en na toezegging  kreeg ik enige regels waar ik me moet aan houden. Het werk mag NOOIT vertoond zijn, niet op een tentoonstelling en niet op je website of Facebook en de professionele foto’s moeten ruim voor het door gaat verzonden worden. Daar schrik je toch wel even van, want ik vind deze verplichtingen toch wel zwaar, maar doe je het niet dan ben je daarna niet meer welkom. Maar in mijn geval is dit een eis voor 4 werken dwz dat ik ongeveer de productie van een gans jaar slechts alleen na die manifestatie kan gebruiken. Dus ben ik een jaar monddood op mijn website en op Facebook. Soms staat in die laatste richtlijnen plots ook “een werk afstaan” en ook is er soms sprake van een serieus percentage afstaan bij verkoop. Dit zijn allemaal dingen buiten de zeer positieve zaken uit de wereld die je dagelijks op een schoteltje krijgt via de krant en het journaal. Daarom zou ik me moeten oog- en oorkleppen aanschaffen, niet meer naar het journaal kijken, de krant buiten gooien en de deur niet meer uitgaan! En dan? Gelukkig kan ik dadelijk na zulke sombere gedachten gaan schilderen en dan werkt deze drug, die het schilderen voor mij is, wonderwel. Alleen beklaag ik mensen die dit niet kunnen.