Wade in the water

Geboorte Wade aankond 066Dit is de geboorte aankondiging van Wade het derde van ons Ilse. Voor dit kaartje gebruikte ik gedeeltelijk de echo bij de gaenecoloog gemaakt en omdat kinderentoch invruchtwater zitten en Ilse een voorliefde voor Italië vermengde ik dit met een watermeloen en zo was het kaartje geboren iets voor dat Wade ter wereld kwam. Soms is het voor de hand liggend en soms mùoet je lang werken eer die dartele muze langs komt.

Advertenties

Laatste Tejoretische aquarel

Beatles 1A DSCF1726Dit is de enige Vertejotosering die ik nog niet liet zien. Het heeft wat te maken met mijn verslaving aan Muziek en aan de kunst. Dit is het resultaat van al deze onhebbelijkheden. Ik kreeg het potlood van Luc van de Giga Swing en het mes is mijn aquarelmes. Ik heb dit altijd bij als ik ga aquarelleren. Je weet maar nooit dat iemand een werk wil zonder te betalen of mijn penselen wil afpakken. Dan kan ik me verdedigen, maar ik gebruik het ook om mijn penselen te wetten of als het water te dik is. Zeer handig maar gevaarlijk. Het Beatles-potlood heb ik er niet mee gescherpt, dit moet intakt blijven!

Een ondermaatse opname van een akwarelletje en nu met een normale afdruk erbij voor dezelfde prijs.

CASINO DSCF1719Casino 2AA DSCF1723Naar de kwaliteit van de foto moet je echt niet kijken, dat kan veel beter maar ik zie er tegen op om het terug uit de lijst te halen. De vorige heb ik 3x opnieuw moeten eruit halen daar er steeds wat achter het glas zat door het te poetsen. Je kan dit trouwens in het gebouw dat er op staat kortelings (3 maand) gaan bekijken in zijn volle glorie. Er mag wat mist en mysterie rond hangen anders heb je alles gezien en moet je niet meer komen. Of ben je ook een openingsschuimer en dus iemand die alleen maar komt voor spijs en drank. Ik vind de ontmoetingen op zo’n opening altijd fijn en dan heb ik veel hoofd en lichaam tekort, want ’s avonds denk je dan en die heb ik niet meer gesproken en daar had ik wat willen aan vragen en wat zou die er van gevonden hebben? Steeds is het achteraf  “had ik maar…” maar dan is het te laat!!! Maar misschien ben je ook zo en denk je in november was ik maar naar de Casino gegaan.

Ondertussen een  fotograaf op de kop getikt die met zijn trukkendoos toch iets heeft kunnen herstellen en zo is het doenbaar.

The Place to be in September

Casino 1 DSCF1688Het is precies of ge in Luxemburg of zo zit maar het is gewoon het Casino van Beringen nu CC Beringen. Hier zal ik dus in de mooie galerie tentoonstellen. Je kunt het gebouw niet in zijn geheel zien op een afstand die goed is om het te tekenen, dus is het alleen mogelijk door een Van Poucketje te doen. En daarom dit ” Een goede gevel versiert het kioskplein ” (20×29 cm). Lang geleden dat ik nog zo iets maakte maar nu omdat ik er tentoonstel wil ik toch iets “plaatselijk” want een beruchte opdrachtgever gaf me ooit een opdracht omdat ik een zekere naam had, toe hij echter moest betalen was ik maar een “plaatselijke schilder”. Dit kwam uit de mond van een zeer “menselijk” deurwaarder. Een paar jaar geleden gebeurd maar ik kan het niet vergeten, telkens bij een of ander feit komt het boven, toen echter heeft het 2 jaar wapenstilstand gekost eer ik er over heen was.

Nu ook uitnodiging voor Ter Heide klaar (drukproef)

Terheide UitnodigingIk vertelde al dat het druk gaat worden. Nu heb ik ook de drukproef voor mijn straat die open gaat op Ter Heide. Ik maak reeds jaren alle kunstwerken voor Ter Heide vandaar dat ze me daar de geweldige titel van HUISKUNSTENAAR gegeven hebben. Vermits ik er alleen maar platte kunst maak (dus 2D en geen 3D) en dit nu in één gang samen gehangen is met automatische verlichting en toelichting bij ieder van die 16 of meer werken gaat men dit inhuldigen. Ik ben zo vrij om te zeggen dat het MIJN straat is, er hangt alleen werk van mij, maar vermits ik een GEZEL van Ter Heide ben is het voor al de anderen de Gezellenstraat geworden. Kun je nog volgen? Wel en die gaat met een plechtigheid open en je mag komen kijken. Dit is allemaal nog een gevolg van mijn scoutsdtijd, we moesten toen dagelijks een goede daad doen, vandaar dat ik voor mezlf stelde wel ik werk vanaf nu (1991) voor TerHeide en ik kan iedereen die aan mijn deur klopt met een gerust geweten zeggen ik doe mijn deel en ik weet dat het 100% ten goede komt van de bewoners van Ter Heide.

Morandi uit Koersel

MoarandipottekesIk ben nog niet in Brussel geweest maar ik zie her en der staan “Morandi in Brussel” daar stel ik tegenover “Morandi in Koersel”. Morandi heeft vele schijnbaar gewone potjes en flesjes geschilderd. Wel ik deed dit ook  en zie hier het resultaat. Het is een zeer goede leerschool stillevens schilderen en als je zoals ik niet van de snelsten bent, die dingen blijven goed stil zitten en ruspeteren niet als het wat lang duurt. Allemaal voordelen! De titel was ik nog vergeten ” Moar_an_di pottekes ziet ge meer as ge denkt”, je moet het hard-op uitspreken en ik denk dat het een soort Mols/Osschots dialect is???

Mijn voorlaatste handen …voorlopig toch

Haarhanden A3aa DSCF1644Ik ben de laatste tijd wat bezig geweest met het speciaal nummer van ons ledenblad “Aquarelinfo”. Ik heb namelijk de taak op me genomen om dit samen te stellen en de layout te doen. Je kan je niet voorstellen wat dit allemaal meet zich brengt. Maar goed ik ben aan de letter G en we hebben 180 leden maar in dit tijdschrift komen er maar 128. Al de rest zijn slapende leden of computeranalfabeten waarvan de gegevens niet tot bij mij geraken. Maar het ging over deze handen. Ik heb een reeks gemaakt en dit was er nog eentje van. Het heeft wat voeten in de aarde gehad daar het weer eeens op Bockingford was en dat papier lust me niet. Bij de aanzet schilderde ik de achtergrond en het was net op dat met plakaatverf gedaan was. Ik liet het liggen. Een tijdje daarna herinnerde ik me dat nogal wat aquarellisten veelvuldig gebruik maken van de badkamer en dit bracht me op het idee om dit na bijna 70 jaar toch ook eens uit te proberen. De aquarel was zo wie zo toch mislukt. Ik spoot er lustig op los en alle kleur verdween, dus liet ik het drogen. En warempel, wonder boven wonder, ik kon gewoon opnieuw beginnen. Wat ik dan ook deed met dit resultaat tot gevolg. Maar Bockingford zal nooit mijn geliefde worden. Ik hou van Fabriano en zij ook van mij (hoop ik)?